Hải Sản Bros là nơi cung cấp các loại tôm cá biển các loại ở miền trung. Bros ra đời nhằm hỗ trợ các ngư dân miền trung kết nối với các hộ gia đình tại địa phương. Đội Tàu Ngư dân Bros gồm có:

  1. Tàu Thúng Lưới( tối đi sáng về)
  2. Tàu Dã cào( đi về 1 ngày)
  3. Tàu lưới bạc liêu( đi về từ 5-7 ngày)

SẢN PHẨM